Speed-Design

Jacek Piekarczyk

TEL: 662-877-014

NIP: 651-167-33-93

REGON: 241746690

Dział Speed

PWC170

Wartość tego wskaźnika, którą podaje się w jednostkach pracy Watach (W/kg) albo kilogramometrach (kg/m), określa, jaką pracę można wykonać przy tętnie 170 ud/min. Zatem, im większy wskaźnik PWC170, tym wydolność fizyczna większa.

Jednym ze sposobów wyznaczenia wskaźnika PWC170 w kategoriach ilościowych jest obliczenie ilości watów wykonywanej pracy przy tętnie 170 na minutę, przypadającej na kilogram ciężaru ciała. Badani zostają poddani testowi na ergometrze rowerowym ze wzrastającym obciążeniem, co minutę o 25 W, aż do osiągnięcia przez badanego tętna 170 uderzeń na minutę. Obciążenie początkowe wynosi 25 W. Przez cały czas trwania testu kontroluje się na sport-testerze częstość skurczów serca i dla każdego obciążenia odczytuje się wartość tętna. Na podstawie uzyskanego wskaźnika PWC170 można obliczyć wartość VO2max. Zaletą tego typu testu jest jego prostota w wykonaniu, gdyż nie wymaga specjalistycznych urządzeń. Jest to metoda bezinwazyjna i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia badanego.

Wysiłek na cykloergometrze angażuje przede wszystkim grupy mięśniowe kończyn dolnych, co w przypadku zawodników piłki nożnej jest jak najbardziej pożądane i korzystne. Ponadto uzyskiwane wartości tętna podczas próby wysiłkowej oscylują wokół wielkości jakie zawodnicy wypracowują podczas meczu.