Speed-Design

Jacek Piekarczyk

TEL: 662-877-014

NIP: 651-167-33-93

REGON: 241746690

Dział Speed

Pojęcie wydolności fizycznej

Jednym z podstawowych problemów fizjologii sportu, będącym przedmiotem wielu szczegółowych badań, jest problem wydolności fizycznej człowieka. Obejmuje on bogatą gamę zagadnień takich jak czynniki ją determinujące, sposoby oceny i badania, a także problem kształtowania jej poziomu za pomocą treningu fizycznego.

Próbując zdefiniować pojęcie wydolności fizycznej przytoczymy dwie definicje, które najtrafniej i najszerzej przekazują to, co najistotniejsze w tym pojęciu.

Pierwsza definicja według S. Kozłowskiego, który pod pojęciem ogólna wydolność fizyczna rozumie "zdolność do wykonywania ciężkiej lub długotrwałej pracy fizycznej przy użyciu dużych grup mięśniowych bez szybko narastającego zmęczenia oraz zdolność szybkiej likwidacji ewentualnych zaburzeń homeostazy po zakończeniu wysiłku".

Drugą propozycję definicji przedstawimy według Ryszarda Kubicy, który wydolność fizyczną tłumaczy następująco: "zdolność organizmu do wykonywania określonego rodzaju pracy fizycznej, wyrażoną poziomem maksymalnych możliwości wysiłkowych oraz sprawnym przebiegiem procesów odnowy";.

Ta definicja zwraca nam uwagę , że możemy mówić o wydolności sprintera, miotacza, piłkarza itd., które będą się różnić między sobą charakterem i będą warunkowane mniej lub bardziej przez odmienne czynniki. Jednak poziom wydolności fizycznej będzie pewnym stanem organizmu umożliwiającym osiąganie jak najlepszych wyników w danej dyscyplinie sportu.