Speed-Design

Jacek Piekarczyk

TEL: 662-877-014

NIP: 651-167-33-93

REGON: 241746690

Dział Speed

Opis badań

  1. Test szybkości u sportowców na wybranym odcinku z dwoma międzyczasami - test biegowy na odcinku 20 metrów, z dwoma międzyczasami na 5 i 10 metrze (odcinki wdg uznania). Biegi są powtarzane trzy razy - z każdego biegu otrzymujemy czas z dwóch międzyczasów i mety.
  2. Określenie szybkości progowych - test żołędzia - 5 sześciominutowych odcinków bieganych z rosnącym obciążeniem określanych za pomocą tętna. Najpierw 50 uderzeń poniżej tętna maksymalnego, następnie 40, 30, 20 i 10. Odcinki oddzielone były dwuminutowymi przerwami.

    Zapisujemy tętno oraz notujemy dystans pokonywany na każdym odcinku, a także czas przebiegnięcia każdych 200m w celu obliczenia średniej prędkości.

  3. Pomiar wydolności tlenowej metodą pośrednia - test PWC170, PWC150, PWC130 - Wartość tego wskaźnika, którą podaje się w jednostkach pracy Watach (W/kg) albo kilogramometrach (kg/m), określa, jaką pracę można wykonać przy tętnie 170 ud/min. Zatem, im większy wskaźnik PWC170, tym wydolność fizyczna większa. Badanie zaczyna się od zmierzenia wagi, tętna spoczynkowego i procentu tkanki tłuszczowej badanego następnie badany zostaje poddany testowi na ergometrze rowerowym ze wzrastającym obciążeniem, co minutę o 25 W, aż do osiągnięcia przez badanego tętna 170 uderzeń na minutę.

    Obciążenie początkowe wynosi 25 W. Przez cały czas trwania testu kontroluje się na sport-testerze częstość skurczów serca i dla każdego obciążenia odczytuje się wartość tętna, po wysiłku mierzona jest restytucja tętna. Na podstawie uzyskanego wskaźnika PWC170 można obliczyć wartość VO2max. Zaletą tego typu testu jest jego prostota w wykonaniu, gdyż nie wymaga specjalistycznych urządzeń. Jest to metoda bezinwazyjna i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia badanego. Wysiłek na cykloergometrze angażuje przede wszystkim grupy mięśniowe kończyn dolnych, co w przypadku zawodników piłki nożnej jest jak najbardziej pożądane i korzystne. Ponadto uzyskiwane wartości tętna podczas próby wysiłkowej oscylują wokół wielkości jakie zawodnicy wypracowują podczas meczu.

  4. Określenie progu przemian beztlenowych, przy próbie PWC170, za pomocą Lactate scout
  5. Określenie poziomu kwasu mlekowego w krwi, pobranej z palca
  6. Określenie HR max (tętna maksymalnego)