Speed-Design

Jacek Piekarczyk

TEL: 662-877-014

NIP: 651-167-33-93

REGON: 241746690

Dział Speed

Definicja szybkości i jej składowe

W teorii sportu, szybkość najczęściej rozumiana jest jako zdolność do wykonywania czynności ruchowych w określonych warunkach, w jak najkrótszym czasie.

W rozumieniu motoryczności człowieka szybkość ma tylko jeden wymiar: czas (s). Poziom szybkości określą trzy składowe:

  • czas reakcji/reagowania - jest to czas, jaki upływa od zadziałania bodźca do rozpoczęcia ruchu. W skład czasu reagowania wchodzi pięć składowych cząstkowych, które zależą od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych
  • czas ruchu prostego - po zakończeniu okresu utajonego czasu reagowania następuje początek ruchu prostego. Czas ruchu prostego oznacza prędkość, jaką osiąga dana część ciała na określonej drodze, która wynosi od kilku do kilkunastu centymetrów, np. prostowanie lub zginanie kończyn w stawie łokciowym lub kolanowym. Czas ten zależy głównie od wielkości pokonywanego w danym ćwiczeniu oporu. Pomiar tej składowej szybkości, stosowany jest najczęściej w psychomotoryce.
  • częstotliwość ruchów - maksymalna częstotliwość ruchów zależy od sprawności ośrodków nerwowych, a zwłaszcza od motorycznych procesów sterowania i regulacji czynności ruchowych, a w szczególności od szybkiego przechodzenia ze stanu pobudzenia w stan hamowania i odwrotnie. Bada się ją poprzez rejestrację maksymalnej ilości ruchów, wykonanych przez określoną grupę mięśniową, w ściśle określonym czasie. Jest mało podatna na wytrenowanie.

Na podstawie aktualnego stanu wiedzy można stwierdzić, iż poszczególne składowe szybkości są względem siebie niezależne. Nie obserwuje się istotnych zależności między czasem reagowania, szybkością ruchu prostego i częstotliwością ruchów. Każda z wymienionych składowych posiada szereg specyficznych uwarunkowań, pomimo że w założonych aktach ruchowych (np. gra w piłkę nożną), przejawia się najczęściej w postaci zintegrowanej. Według Sozańskiego i wsp. (1999) poziom szybkości uwarunkowany jest, z jednej strony, właściwościami procesów wzrastania, dojrzewania i różnicowania ustroju, z drugiej natomiast, skutecznością wyrozumowanego procesu treningu. Z przedstawionego ujęcia szybkości wynika, że celem ćwiczeń szybkościowych powinno być doprowadzenie zawodnika do osiągnięcia jak najszybszego reagowania na bodźce oraz jak najwyższej prędkości i częstotliwości ruchów.

żródło Jan Chmura - Szybkość w piłce nożnej - Katowice 2001