Speed-Design

Jacek Piekarczyk

TEL: 662-877-014

NIP: 651-167-33-93

REGON: 241746690

Dział Speed

Czynniki determinujaące wydolność fizyczną

Jak zauważyliśmy wydolność fizyczna jest bardzo szerokim pojęciem i obejmuje wiele płaszczyzn i działań naszego organizmu. Mówiąc o czynnikach determinujących tą zdolność najlepiej jest podzielić te czynniki na kilka grup, które są ze sobą ściśle powiązane. Ułatwi to omówienie tego problemu. W świetle ogólnie przyjętych opinii Astranda, Rodahla, Kozłowskiego i Kubicy tak oto można zestawić czynniki, od których zależy wydolność fizyczna:

 1. Energetyka wysiłku
  1. Wykorzystanie metabolizmu tlenowego, jako źródła energii do pracy. Sprawność funkcji zaopatrzenia tlenowego, na którą wpływają:
   1. wentylacja płuc
   2. pojemność dyfuzyjna płuc
   3. przepływ krwi przez płuca
   4. pojemność minutowa serca
   5. ilość krwi krążącej
   6. pojemność tlenowa krwi
   7. tkankowy, odżywczy przepływ krwi
   8. tętniczo-żylna różnica wysycenia krwi tlenem
   9. mięśniowy przepływ krwi
   10. utylizacja tkankowa tlenu
  1. Wykorzystanie metabolizmu beztlenowego, jako źródła energii do pracy:
   1. śród- i pozakomórkowe układy buforowe
   2. tolerancja zaburzeń homeostazy
  2. Rezerwy energetyczne:
   1. ilość glikogenu mięśniowego i wątrobowego oraz wolnych kwasów tłuszczowych
   2. poziom wysokoenergetycznych związków fosforowych
   3. regulacja utylizacji substratów energetycznych
 2. Poziom koordynacji nerwowo-mięśniowej wyrażonej:
  1. siłą i szybkością ruchów
  2. techniką (precyzja ruchu i koordynacja)
 3. Termoregulacja oraz gospodarka wodna i elektrolitowa
 4. Właściwości budowy ciała
  1. wysokość i masa ciała
  2. rozwój masy mięśniowej, proporcje długościowe
  3. typ budowy ciała
  4. proporcje części ciała
  5. Czynniki psychologiczne (motywacja, taktyka)