Speed-Design

Jacek Piekarczyk

TEL: 662-877-014

NIP: 651-167-33-93

REGON: 241746690

Dział Speed

Charakterystyka wysiłku piłkarzy nożnych

Analizując wysiłek fizyczny piłkarzy nożnych zauważamy dużą zmienność. Gra toczy sie na dużej przestrzeni przez 90 min. W jej trakcie piłkarze przebiegają przeciętnie 8-12 km. Jak wykazują obserwacje wysiłek ten składa się przede wszystkim z takich czynności jak: starty z różnych pozycji i w zmiennym kierunku, przyspieszenia, biegi na różnej długości z piłką lub bez piłki, trucht i marsz.

Na ogólny dystans pokonywany w czasie meczu składa się 25% marszu, 37% truchtu, 20% biegu z submaksymalną intensywnością, 11% sprintu i 7 % biegu tyłem. Widać, że podczas wysiłku znaczącą rolę będą odgrywały przemiany beztlenowe, ze względu na liczne krótkotrwałe przyspieszenia o dużej mocy oraz przemiany tlenowe ze względu na długi czas wykonywanej pracy.

Zapisy aktywności ruchowej oraz pomiary wskaźników fizjologicznych wykonane u piłkarzy podczas meczu mówią, że system tlenowy dostarcza przeważającej ilości energii, zużywanej przez piłkarza.

Pomiary tętna i temperatury ciała wskazują, że średnia intensywność wysiłku czołowych piłkarzy podczas meczu odpowiada 70% maksymalnego zużycia tlenu. Mecz przebiega w przedziale tętna 160-170 ud/min, co stanowi około 85% HRmax. Zawodnik średniej klasy zużywa w ciągu 90 min około 5 MJ tj. 1150 kcal energii. Zatem wysiłek energetyczny podczas meczu wykonywany jest najczęściej wokół progu przemian beztlenowych. Zdaniem większości autorów tlenowe źródła resyntezy ATP pokrywają ponad 90% całego zapotrzebowania energetycznego piłkarza, a pozostałe 5-10% przypada na procesy beztlenowe. Należy zatem wnioskować, że wysiłek w piłce nożnej ma charakter tlenowo-beztlenowy, a o proporcjach pomiędzy powyższymi wskaźnikami decydują przede wszystkim indywidualne predyspozycje. Dlatego też popularnym kierunkiem badań fizjologicznych jest ocena wydolności tlenowej poprzez wyliczenie pułapu tlenowego. W większości napotkanych badań autorzy jako wystarczającą wartość VO2max podają wielkość rzędu 55-60 ml/kg/min.